Tin hoạt động

Một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

        Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

         Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì việc sẽ tốt”; “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”. Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động;

        Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác ở cơ quan.

tram22kjnfnafk

      Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội được thành lập từ tháng 11/2022 cho đến nay vừa tròn một năm, song đã khẩn trương hoàn thiện ngay công tác tổ chức, xác lập hồ sơ, tài liệu như: Ban hành Quy chế làm việc, xây dựng Nghị quyết, phân công nhiệm vụ... và đi vào hoạt động hiệu quả. Có được kết quả trên là nhờ duy trì sinh hoạt chi bộ hằng tháng một cách đều đặn; thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định (mỗi quý một lần), có nội dung sát thực với tình hình thực tế tại Chi bộ, đơn vị. Nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị chu đáo và hội ý Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trước kỳ họp. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian đến, đó là:

      - Mặc dù 100% đảng viên tham gia phát biểu ý kiến, song nội dung ý kiến chưa sâu;

     - Việc biểu dương những đảng viên tích cực, gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng chưa được thường xuyên chú trọng.

     Để khắc phục những hạn chế nêu trên nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian đến cần thực hiện một số giải pháp sau đây:

     - Trước hết, tiếp tục duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn và chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt

      Tiếp tục phát huy, duy trì sinh hoạt chi bộ hằng tháng một cách đều đặn; thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định (mỗi quý một lần), có nội dung sát thực với tình hình thực tế tại Chi bộ, đơn vị. Nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị chu đáo và hội ý Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trước kỳ họp.

      - Hai là, nâng cao nhận thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ.

      Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay.

     Chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đảng viên, đảng viên có nhận thức, góp ý thảo luận sôi nổi, có trọng tâm trọng điểm thì nơi đó chất lượng hoạt động của Chi bộ được nâng lên. Do đó muốn tham gia góp ý có chất lượng, có chiều sâu thì trước các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên phải nghiên cứu kỹ nội dung, nhất là nội dung sinh hoạt chuyên đề để tham gia và coi đây là trách nhiệm của mỗi đảng viên.

     - Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ

     Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, thực hiện Nghị quyết Chi bộ... để kịp thời chấn chỉnh. Qua đó, kịp thời biểu dương những đảng viên tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chấn chỉnh những đảng viên chưa thực hiện tốt./.

Bài viết; Văn Châu

Thông báo

Liên kết

Lượt truy cập

6835657
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
92
5291
6835657

Forecast Today
6672

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
64 Đống Đa - Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02362 214.668
Website: ctxhdanang.vn
Giấy phép số: 159/GP-STTTT ngày 28/3/2016 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp
Chịu trách nhiệm Website: Nguyễn Văn Châu

icon zalo
messenger facebook

02362 214.668