Phòng chuyên môn

Phòng chuyên môn

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

                                      PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRUNG TÂM

  1. Phòng Hành chính - Tổng hợp
     Phụ trách phòng: Phan Thị Quỳnh Tiên
     Điện thoại cơ quan: 02362.2217809
     Điện thoại di động: 0903.520.412
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Nhiệm vụ chung phòng:
    a) Tham mưu thực hiện công tác hành chính; văn thư - lưu trữ; quản trị mạng nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý tài chính - tài sản của Trung tâm;
    b) Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bộ máy, viên chức; vị trí việc làm, số lượng người làm việc; đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách; thi đua, khen thưởng, kỷ luật thuộc thẩm quyền của Trung tâm và theo đúng quy định của pháp luật;
   c) Tổng hợp, báo cáo các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Trung tâm;
   d) Theo dõi cơ sở vật chất, thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên nhằm bảo quản tốt cơ sở vật chất;
   đ) Tiếp nhận và xử lý thông tin người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang và người bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố;
   g) Phối hợp với các phòng khác để thực hiện nhiệm vụ được giao;
   h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

2. Phòng Phát triển cộng đồng
     Phụ trách phòng: Tán Văn Thanh
     Điện thoại cơ quan: 02363. 381.8787
     Điện thoại di động: 0905.790.898
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Nhiệm vụ chung phòng:
     a) Tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng; đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền; tham gia công tác cứu trợ khắc phục hậu quả do thảm họa, thiên tai;
     b) Tham mưu xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội; tổ chức huy động nguồn lực để trợ giúp đối tượng; phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn thành phố;
     c) Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực;
     d) Tham mưu tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng;
     đ) Quản lý trường hợp tại cộng đồng; trợ giúp đối tượng tiếp cận các dịch vụ xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc;
     e) Phát triển và hướng dẫn hoạt động của hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Gắn kết hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội với các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn các tỉnh, thành phố; hỗ trợ, hướng dẫn cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội trong hoạt động công tác xã hội tại địa bàn;
     g) Phối hợp với các phòng khác để thực hiện nhiệm vụ được giao;
     h) Thực hiện các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

  3. Phòng Can thiệp- Phục hồi
     Phụ trách phòng: Trần Thị Hương
     Điện thoại cơ quan: 02362.214.668
     Điện thoại di động: 0989.387.606
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Nhiệm vụ chung phòng:
    a) Tiếp nhận thông tin và cung cấp dịch vụ tư vấn, tham vấn nhằm giúp cho đối tượng vượt qua khủng hoảng tâm lý, phục hồi thể chất và các chức năng xã hội cho đối tượng tại Văn phòng Trung tâm và điện thoại đường dây nóng 0236.2214668; cung cấp các dịch vụ công tác xã hội khẩn cấp và trị liệu rối nhiễu tâm trí;
    b) Tư vấn và trợ giúp đối tượng tiếp cận các dịch vụ xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc;
    c) Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch; quản lý trường hợp tại Trung tâm;
    d) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi;
    đ) Tham mưu thực hiện công tác quản lý và vận hành hoạt động của Trung tâm vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em;
    e) Phối hợp với các phòng khác để thực hiện nhiệm vụ được giao;
    g) Thực hiện các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

 

 

Thông báo

Liên kết

Lượt truy cập

7093031
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
337
3706
7093031

Forecast Today
4296

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
64 Đống Đa - Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02362 214.668
Website: ctxhdanang.vn
Giấy phép số: 159/GP-STTTT ngày 28/3/2016 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp
Chịu trách nhiệm Website: Nguyễn Văn Châu

icon zalo
messenger facebook

02362 214.668