Bộ phận chuyên môn

Bộ phận chuyên môn

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Cập nhật ngày 01/7/2020                                

 

                                 BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRUNG TÂM:

  1. Bộ phận Hành chính - Tổng hợp
     Phụ trách bộ phận: Trịnh Ngọc Lương
     Điện thoại cơ quan: 02362.
     Điện thoại di động: 0932.556.522
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Nhiệm vụ chung bộ phận:
     a) Quản lý các hoạt động liên quan đến quản trị hành chính, văn thư lưu trữ, công tác tài chính kế toán, quản lý tài sản, tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng và các hoạt động liên quan an ninh, trật tự, nội qui, qui chế cơ quan;
     b) Đề xuất, tham mưu lãnh đạoTrung tâm các hoạt động thuộc phạm vi Bộ phận theo dõi quản lý;
     c) Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt động của Trung tâm (Các báo cáo chuyên đề do các Bộ phận thực hiện);
     d) Đại diện Lãnh đạo Trung tâm và các bộ phận nghiệp vụ quan hệ hợp tác, đối ngoại với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến an toàn, an ninh, trật tự tại Trung tâm theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm;
     đ) Chịu trách nhiệm về bảo vệ tài sản, vệ sinh và cảnh quan của Trung tâm;
     e) Tham gia viết tin, bài theo nội dung hoạt động của Bộ phận.

2. Bộ phận Phát triển cộng đồng
     Phụ trách bộ phận: Trần Anh Thọ
     Điện thoại cơ quan: 02363. 381.8787
     Điện thoại di động: 0704.622.875
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Nhiệm vụ chung bộ phận:
     a) Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về nghề công tác xã hội, các dịch vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm, các dịch vụ xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả cổng thông tin điện tử của Trung tâm;
     b) Quản lý trường hợp đối với đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Trung tâm;
     c) Hướng dẫn cộng tác viên cơ sở quản lý trường hợp tại các xã, phường;
     d) Quản lý và điều hành các phần mềm quản lý đối tượng trợ giúp;
     đ) Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu;
Thực hiện nghiên cứu, khảo sát, điều tra liên quan đến phúc lợi xã hội và an sinh xã hội;
    e) Liên hệ với chính quyền các cấp và người dân trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng; Tham gia công tác cứu trợ khắc phục hậu quả do thảm họa, thiên tai; Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền; Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội; Tổ chức huy động nguồn lực để trợ giúp đối tượng;
    ê) Triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội và phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn thành phố: Phối hợp, hướng dẫn, thúc đẩy các địa phương (cấp huyện, cấp xã) và các cơ quan, đơn vị liên quan (cơ sở bảo trợ xã hội, đơn vị xã hội, bệnh viện, trường học, cơ sở dạy nghề, cơ quan tư pháp, …) trong việc tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội phục vụ cho các đối tượng; Phát triển và hướng dẫn hoạt động của hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Gắn kết hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội với các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn;
    g) Quản lý, theo dõi hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng tại 6 phường trọng điểm;
    h) Thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ CTV, kỹ năng sống ...;
    i) Thực hiện các hoạt động Dự án Unicef, Holt, chương trình bom mìn, chương trình 647, chương trình bảo vệ trẻ em (QĐ 2361) và Dự án Bảo vệ trẻ em qua môi trường mạng (Tocse);
    k) Tham gia thực hiện một số hoạt động thuộc Đề án Mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí, hỗ trợ người bệnh tâm thần dựa vào cộng đồng;
    l) Tham mưu về nội dung, hình thức trang Website Trung tâm.
  m) Xây dựng, quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu về các đối tượng;
   n) Thực hiện các báo cáo chuyên đề do bộ phận thực hiện;

 3. Bộ phận Can thiệp- Phục hồi
     Phụ trách bộ phận: Phan Thị Quỳnh Tiên
     Điện thoại cơ quan: 02362.214.668
     Điện thoại di động: 0903.520.412
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Nhiệm vụ chung bộ phận:
     a) Tiếp nhận thông tin, can thiệp khẩn cấp trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, xâm hại, bạo lực;
     b) Tư vấn và trợ giúp đối tượng tiếp cận các dịch vụ xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc;
     c) Tư vấn, tham vấn thông qua điện thoại cho người dân có nhu cầu qua điện thoại hotline 02362214668; tiếp nhận thông tin và đối tượng trực tiếp đến Trung tâm và hoạt động tư vấn tại cộng đồng;
    d) Tiếp nhận thông tin và thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ tham vấn, trị liệu khủng hoảng tâm lý, phục hồi thể chất và các chức năng xã hội cho đối tượng tại văn phòng Trung tâm;
    đ) Thực hiện một số hoạt động liên quan thuộc Đề ánMô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí, hỗ trợ người bệnh tâm thần dựa vào cộng đồng;
    e) Thực hiện các hoạt động thuộc Mô hình Cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;
    ê) Cung cấp các dịch vụ giáo dục xã hội và nâng cao năng lực nhằm giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu;
    g) Phối hợp với các đơn vị để đánh giá sự phát triển về tâm lý, hành vi của trẻ, lập kế hoạch can thiệp khi trẻ có nhu cầu;
    h) Thực hiện nghiệp vụ quản lý trường hợp đối với các đối tượng được hỗ trợ tại Bộ phận Tư vấn - Can thiệp - Phục hồi của Trung tâm;
     i) Thực hiện một số hoạt động liên quan thuộc Đề án 1215 liên quan trực tiếp đến đối tượng và gia đình như mô hình sống độc lập, các buổi nói chuyện chuyên đề và các lớp tập huấn cho đối tượng và gia đình;
    k) Tham gia viết tin, bài theo nội dung hoạt động của Bộ phận;
    l) Thực hiện các báo cáo chuyên đề do bộ phận thực hiện;
  m) Lập kế hoạch, chương trình, dự toán, báo cáo các hoạt động thuộc Bộ phận;

 

 

Thông báo

Liên kết

Lượt truy cập

1665769
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
197
3593
1665769

Forecast Today
3480

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
64 Đống Đa - Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02362 214.668
Website: ctxhdanang.vn
Giấy phép số: 159/GP-STTTT ngày 28/3/2016 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp
Chịu trách nhiệm Website: Nguyễn Văn Châu

icon zalo
messenger facebook

02362 214.668