Giới thiệu

Về chúng tôi

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

                               GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
                           

                                      Địa chỉ: 64 Đống Đa, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
                                     Số điện thoại: 0236.2217809;
                                     Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 8932/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng và có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

       Ngày 16/12/2020, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 4934/QĐ-UBND về việc đổi tên  Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác xã hội thành phố Đà Nẵng. 
       Theo Quyết định số 4934/QĐ-UBND, Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
      1. Chức năng
       Trung tâm Công tác xã hội thành phố Đà Nẵng có chức năng cung cấp các dịch vụ công tác xã hội.
      2. Nhiệm vụ
      a) Cung cấp các dịch vụ công tác xã hội khẩn cấp cho các đối tượng;
      b) Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý cho đối tượng;
      c) Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc;
      d) Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch;
      đ) Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực; quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội;
      e) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi;
      g) Phát triển cộng đồng: Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng; đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền; xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội;
      h) Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức;
      i) Quản lý tài chính, tài sản, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
      k) Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của cơ sở;
      l) Tiếp nhận và xử lý thông tin người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang và người bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố;
      m) Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội có thu phí dịch vụ từ các đối tượng tự nguyện và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định.
     3.Quyền hạn
      a) Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho người có nhu cầu theo quy định.
      b) Từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng nếu không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trung tâm, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.
      c) Lựa chọn các biện pháp nghiệp vụ trợ giúp xã hội để trợ giúp đối tượng theo quy định của pháp luật.
      d) Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội trong quá trình tiếp nhận thông tin, hỗ trợ, can thiệp và cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của trung tâm.
      e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Thông báo

Liên kết

Lượt truy cập

7093243
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
549
3706
7093243

Forecast Today
4272

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
64 Đống Đa - Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02362 214.668
Website: ctxhdanang.vn
Giấy phép số: 159/GP-STTTT ngày 28/3/2016 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp
Chịu trách nhiệm Website: Nguyễn Văn Châu

icon zalo
messenger facebook

02362 214.668