Cơ sở pháp lý

 

VĂN BẢN PHÁP QUY

STT 

Ký hiệu   

     Ngày ban  hành 

Trích yếu

                Tệp đính kèm

830/QĐ-TTG 01/6/2021 Phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" images
2 112/QĐ-TTg  22/1/2021   Quyết định về việc Ban hành chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 unnamed
4934/QĐ-UBND 16/12/2020 Quyết định - Về việc đổi tên Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác xã hội thành phố Đà Nẵng unnamed
1929/QĐ-TTg 25/11/2020 Phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 unnamed
02/2020/TT-BLDTBXH 14/02/2020   Thông tư - Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội. images
 5  29/2019/TT-BLDTBXH 26/12/2019   Thông tư - Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em images
28/2019/TT-BLDTBXH 26/12/2019 Thông tư - Hướng dẫn tổ chứcTháng hành động vì trẻ em images
 7 33/2018/TT-BGDĐT  28/12/2018   Thông tư - Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học tải xuống
 8 36/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018  Thông tư - Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em tải xuống
 9 56/2017/NĐ-CP   09/05/2017  Quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em. images
 10  1791/QĐ-TTg 15/9/2016   Quyết định - Về Ngày công tác xã hội Việt Nam images
11   01/2015/TT-BLĐTBXH  06/01/2015

Thông tư - Hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật.

tải xuống
12  09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV 10/06/2013 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập images
13  32/2010/QĐ-TTg    25/03/2010  Quyết định phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020. tải xuống
14  13/2010/NĐ-CP 27/02/2010 Nghị định - Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tải xuống
 15 67/2007/NĐ-CP 13/04/2007 Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. tải xuống

 

 

Không có bài nào trong mục này. Nếu có các mục con được hiển thị, chúng sẽ có bài viết trong đó.

Thông báo

Liên kết

Lượt truy cập

1665875
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
303
3593
1665875

Forecast Today
3432

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
64 Đống Đa - Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02362 214.668
Website: ctxhdanang.vn
Giấy phép số: 159/GP-STTTT ngày 28/3/2016 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp
Chịu trách nhiệm Website: Nguyễn Văn Châu

icon zalo
messenger facebook

02362 214.668