Tổng đài tư vấn miễn phí: 18001046

Giới thiệu Trung tâm

Thông tin chung

Tháng 6 năm 2010, theo định hướng phát triển nghề công tác xã hội của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội Đà Nẵng được UBND thành phố ra quyết định thành lập, tiền thân với tên gọi là Trung tâm Công tác xã hội Trẻ em để thực hiện thí điểm một loại hình dịch vụ mới - dịch vụ công tác xã hội; hoạt động theo phương pháp và kỹ năng của một nghề mới được công nhận ở Việt Nam - nghề công tác xã hội.

Trung tâm

Qua gần 5 năm triển khai mô hình, với sự hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư kinh phí của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Đà Nẵng, tổ chức Unicef Việt Nam, Tổ chức AP; sự đầu tư mô hình của tổ chức Holt; sự hợp tác thực hiện các dự án trợ giúp người khuyết tật của tổ chức VNAH; sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn của lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn; sự hỗ trợ và phối hợp của các ban ngành, chính quyền địa phương, tổ chức hội đoàn thể, các cơ sở cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố ...đến nay, các dịch vụ của Trung tâm Công tác xã hội Đà Nẵng đã dần dần hoàn thiện, từng bước đáp ứng được nhu cầu của một số nhóm đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có trẻ em, phụ huynh và người khuyết tật

Các hoạt động của Trung tâm:

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn và tham vấn tại chỗ về các lĩnh vực liên quan đến trẻ em cho trẻ em / phụ huynh tại trung tâm hoặc qua đường dây nóng 0511.3818787

- Trị liệu phục hồi cho trẻ có vấn đề tâm lý, trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, tăng động giảm chú ý

- Tư vấn, tham vấn tâm lý, tập huấn kỹ năng sống, kết nối dịch vụ cho trẻ em, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc trẻ cho phụ huynh

- Hỗ trợ điều trị tâm lý cho trẻ trong trường hợp khẩn cấp

- Tiếp nhận nuôi dưỡng tạm thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành, bị bỏ rơi có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, thân thể và nhân phẩm

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại cộng đồng về bảo vệ chăm sóc trẻ em

Quá trình thành lập

Quá trình thành lập

Phát triển nguồn lực

Phát triển nguồn lực

- Cấp thành phố thành phố: Trung tâm + Hội đồng tư vấn + Tổ công tác liên ngành + Ban chỉ đạo NKT + BCĐ Chương trình trẻ em.

- Cấp quận/ huyện: Phòng LĐTB 7 quận/huyện+ BCĐ Chương trình trẻ em 3 quận thí điểm mô hình xã/phường làm tốt CTXH với trẻ em.

- Cấp xã/phường: Cán bộ gia đình trẻ em + Cán bộ LĐTBXH 56 xã/phường và BCĐ Chương trình trẻ em 6 phường thí điểm mô hình xã/phường làm tốt CTXH với trẻ em

Back to Top