Tổng đài tư vấn miễn phí: 18001046

Mô hình dịch vụ

Để có thể phát triển nghề CTXH và hoàn thiện mô hình trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH, trong thời kỳ “quá độ” này, bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ nêu trên, chúng ta cần triển khai thí điểm nhiều mô hình, để có thêm kinh nghiệm, tổng kết và đề xuất với các cấp lãnh đạo chỉ đạo và định hướng hoạt động trong thời gian đến. Vì vậy, hiện nay với sự hỗ trợ nguồn lực của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng các tổ chức quốc tế như Unicef, Holt, VNAH … Trung tâm đã xây dựng và đang thực hiện các mô hình sau:

1. Mô hình xây dựng “Xã/phường làm tốt công tác xã hội với trẻ em”: Mô hình được chính thức xây dựng và thực hiện từ năm 2012, với sự tài trợ kinh phí của Unicef Việt Nam.

Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện mô hình là toàn bộ tài liệu hướng dẫn về hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Unicef Việt Nam. Mô hình được thực hiện tại 6 phường thuộc 3 quận trung tâm của thành phố. Các thành viên Ban chỉ đạo chương trình bảo vệ trẻ em các cấp từ thành phố, 3 quận và 6 phường tham gia thực hiện mô hình đều được tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức chăm sóc bảo vệ trẻ em, kỹ năng công tác xã hội. Các địa phương cùng cam kết thực hiện 7 tiêu chí đề ra để hoàn thiện mô hình, trong đó có tiêu chí xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em.

Tại 6 phường điểm, cán bộ trẻ em khảo sát nhu cầu của trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương, xây dựng kế hoạch can thiệp, huy động nguồn lực trợ giúp từ các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Những trường hợp cần huy động sự trợ giúp của các ngành liên quan như Tư pháp, Công an, Phụ nữ … cán bộ trẻ em tổng hợp, báo cáo Phó Chủ tịch UBND phường cho ý kiến chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện. Những trường hợp nằm trong khuôn khổ các dịch vụ trợ giúp của Trung tâm, sẽ được cán bộ địa phương lập hồ sơ chuyển tuyến để Trung tâm trực tiếp cung cấp dịch vụ hoặc kết nối nguồn lực trợ giúp.

Trung tâm Công tác xã hội với vai trò hỗ trợ kỹ thuật và giám sát thực hiện mô hình thường xuyên có những đợt khảo sát địa bàn, tổ chức họp giao ban và hội thảo ca hàng quý ở mỗi quận làm thí điểm. Tại hội thảo ca, các địa phương trình bày những tình huống khó, phức tạp, vượt ngoài khả năng giải quyết hoặc chưa đủ thông tin chính sách của cấp phường … các phòng chuyên môn cấp quận cho ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ để xử lý từng trường hợp cụ thể, sau đó Trung tâm sẽ định hướng giải pháp, cùng địa phương lên kế hoạch trợ giúp. Đồng thời, Trung tâm xây dựng hệ thống biểu mẫu đánh giá thu thập thông tin, hướng dẫn cán bộ quản lý trường hợp thực hiện.

Từ cuối năm 2014, toàn bộ hồ sơ quản lý trường hợp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được Trung tâm tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thu thập thông tin và ghi chép hồ sơ lưu trữ. Phấn đấu hết năm 2015, toàn bộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được khảo sát, lập hồ sơ quản lý với các kế hoạch trợ giúp cụ thể, huy động nguồn lực giúp đỡ trẻ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Dự kiến, đến cuối năm 2015, sẽ tổng kết mô hình và đề xuất nhân rộng trên địa bàn thành phố.

2. Mô hình “Trợ giúp người khuyết tật là nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng”: Thực hiện Quyết định 504 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2013, Cục Bảo trợ xã hội đã chọn Trung tâm làm thí điểm mô hình trợ giúp NKT là nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện mô hình Trung tâm đã tiến hành đợt khảo sát nắm thông tin số liệu NKT là nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh. Tổng hợp danh sách những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, đánh giá nhu cầu và lập hồ sơ quản lý. Qua khảo sát, xét chọn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ sinh kế, tạo thu nhập tại gia đình. Đồng thời, vận động những nạn nhân có sức khỏe, có điều kiện học nghề phù hợp, tạo cơ hội để có công việc ổn định, góp phần cùng gia đình tăng thu nhập, vươn lên trong cuộc sống.

Trong 2 năm 2013-2014, đã khảo sát được danh sách 350 NKT là nạn nhân bom mìn, hỗ trợ 16 nạn nhân học nghề và hỗ trợ sinh kế cho 25 gia đình. Ngoài ra, còn thực hiện việc kết nối với Tổ chức CPI phát hiện và hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có người bị tai nạn hoặc tử vong khi tiếp xúc với vật liệu nổ, bom mìn còn vương vãi trên địa bàn thành phố.

3. Mô hình “Chăm sóc thay thế” trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Đây là mô hình mới được triển khai thực hiện theo định hướng Quyết định 647 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 136.

Trong năm 2014, Trung tâm tổ chức triển khai mô hình, huy động sự tham gia của cán bộ Hội phụ nữ các cấp, qua đó tập huấn kỹ năng CTXH để phối hợp phát hiện những trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế. Đồng thời tìm kiếm những gia đình có điều kiện tình nguyện tham gia chương trình, tổ chức đánh giá điều kiện của mỗi gia đình và tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng chăm sóc trẻ cho các gia đình này.

4. Mô hình trợ giúp phụ nữ đơn thân gặp khó khăn khi mang thai và nuôi con nhỏ: Đây thực sự là mô hình hay và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cùng một sự trợ giúp từ nguồn lực của tổ chức Holt, Trung tâm có thể ngăn ngừa được nguy cơ trẻ bị bỏ rơi hoặc trở thành nạn nhân của việc buôn bán người; đồng thời giúp người phụ nữ đang trong giai đoạn khủng hoảng có được chỗ dựa tinh thần để vượt qua khó khăn.

Những phụ nữ đơn thân được tiếp nhận sẽ được tham vấn tâm lý, hỗ trợ xây dựng kế hoạch tương lai cho 2 mẹ con; hướng dẫn phòng ngừa nguy cơ san chấn và khủng hoảng tâm lý sau sinh; hỗ trợ một phần chi phí chăm sóc tiền sản, viện phí và chăm sóc hậu sản…

Với mô hình này, chúng ta đã giải quyết được tận gốc của những vấn nạn bỏ rơi trẻ em tại các nhà chùa; hỗ trợ về mặt pháp lý để bảo vệ quyền khai sinh và quyền sống còn của trẻ em; đồng thời thực hiện “Quyền bình đẳng giới” trong việc bảo vệ an toàn cho những phụ nữ khi mang thai và sinh nở.

5. Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án “Hành trình yêu thương” của Sở Giáo dục thực hiện mô hình “Tham vấn học đường”: Trong khuôn khổ mô hình này, dự án Hành trình yêu thương mời Trung tâm tham gia với vai trò tư vấn kỹ thuật. Toàn bộ những nội dung liên quan đến việc thiết kế nội dung và vận hành mô hình, Trung tâm trực tiếp chịu trách nhiệm và thực hiện.

Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật bao gồm việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai mô hình, thiết kế các góc tham vấn phù hợp với tâm sinh lý trẻ em, lựa chọn những đầu sách hỗ trợ cho giáo viên và học sinh, xây dựng hệ thống biểu mẫu hồ sơ quản lý; tư vấn chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho tham vấn viên; biên soạn các tài liệu truyền thông, cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ, biên tập những câu chuyện thành công để nhân rộng; đồng thời, thực hiện vai trò kiểm huấn, hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ tham vấn viên của các trường.

Qua việc vận hành mô hình, ngành Giáo dục thành phố đã đề xuất UBND bố trí thêm được 10 cán bộ tâm lý cho các trường THPT. Đó là thành công bước đầu huy động được sự tham gia của ngành giáo dục trong việc phát triển nghề CTXH trong học đường.

6. Mô hình “Hỗ trợ tâm lý xã hội cho phụ huynh và trẻ khuyết tật” là cơ sở tiền đề cho hiện nay thực hiện thí điểm mô hình “Cơ sở phòng, trị liệu rối nhiễu tâm trí và hỗ trợ người bệnh tâm thần dựa vào cộng đồng” theo định hướng Đề án 1215 của Chính phủ: Đây là mô hình được Trung tâm thực hiện thí điểm từ năm 2012. Qua thực nghiệm đã đề xuất thành những nội dung cụ thể của mô hình xây dựng cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí. Hiện nay đề án đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 9382/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, qua đó UBND thành phố và Bộ LĐTBXH đã đầu tư nguồn lực triển khai thực hiện thí điểm mô hình.

Mục tiêu của Đề án là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, góp phần phòng ngừa, hạn chế người bị rối nhiễu tâm trí, người mắc bệnh tâm thần; huy động sự tham gia của xã hội, gia đình và cộng đồng trong việc trợ giúp, tạo điều kiện thuận lợi cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Thực hiện mô hình sẽ đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng dân cư tại địa phương trong việc phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những tác động gây nên RNTT và bệnh tâm thần cho người dân; phát hiện và trị liệu sớm cho trẻ em RNTT để có sức khỏe tâm trí tốt phát triển toàn diện cho trẻ; đồng thời trợ giúp xã hội kịp thời tạo điều kiện cho người bệnh tâm thần hòa nhập cộng đồng xã hội. Hoạt động của mô hình sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng ngừa, giảm tải số lượng người TT và RNTT; từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, cộng đồng và xã hội về ngành nghề CTXH; nâng cao tính chuyên nghiệp của nhân viên CTXH các cấp, các ngành trong việc cung cấp các dịch vụ và triển khai các mô hình tiên tiến mang tính ứng dụng và khả thi cao. Các hoạt động trong mô hình mang tính liên ngành, tăng cường sự kết nối, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã/phường trên địa bàn thành phố, các giải pháp đồng bộ nhằm trợ giúp cho gia đình và người bệnh tâm thần và RNTT ổn định cuộc sống, mang lại hiệu quả cao trong phát triển bền vững xã hội. Với việc cung cấp các dịch vụ toàn diện và đồng bộ tại Trung tâm sẽ tạo cho Trung tâm có một vị thế mới trong mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công nhằm đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng và góp phần phát triển nghề CTXH ở Đà Nẵng nói riêng và trên địa bàn toàn quốc nói chung.

1. Thiết lập tổng đài tư vấn miễn phí 18001046 tiếp nhận thông tin can thiệp khẩn cấp, tư vấn chính sách hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật:

Thông qua đường dây nóng 3818787 (số cũ người dân phải trả phí) trực 24/24h và mạng lưới cộng tác viên tại xã/ phường, thôn tổ, Trung tâm tiếp nhận thông tin và phối hợp địa phương can thiệp khẩn cấp những trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, bị xâm hại, bạo lực.

Trung tâm có vai trò hỗ trợ địa phương thực hiện các quy trình can thiệp khẩn cấp theo quy định của Thông tư 23, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tư vấn, tham vấn tâm lý cho trẻ và phụ huynh, kết nối các dịch vụ chăm sóc y tế, trợ giúp pháp lý và tìm kiếm hình thức chăm sóc thay thế khác (nếu cần).

Năm 2015 với sự đầu tư trang thiết bị và kỹ thuật của Cục Bảo trợ xã hội và tổ chức VNAH, Trung tâm đã xây dựng và chính thức vận hành tổng đài tư vấn miễn phí 18001046 để cung cấp thông tin chính sách và dịch vụ hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Dịch vụ phòng ngừa: Đây là hoạt động thường xuyên tổ chức tại trung tâm và cộng đồng nhằm nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng. Nội dung tuyên truyền về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, chương trình chính sách trợ giúp người khuyết tật, tập huấn các kỹ năng về chăm sóc trẻ cho phụ huynh, kỹ năng công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ các ngành liên quan (lao động, giáo dục, y tế, phụ nữ…), kỹ năng sống cho các em học sinh (trẻ mồ côi trong các cơ sở BTXH và học sinh ngoài cộng đồng), kỹ năng mềm cho người khuyết tật, kỹ năng phòng ngừa các rối loạn tâm lý sau sinh cho phụ nữ … theo nhu cầu của khách hàng và cộng đồng (Ban điều hành tổ dân phố, cộng tác viên thôn tổ, phụ huynh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật và cộng đồng dân cư…).

3. Dịch vụ phục hồi: Đối với những trẻ em bị hội chứng tự kỷ, tăng động giảm chú ý, rối loạn hành vi, ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ, trẻ bị san chấn tâm lý do bạo hành, xâm hại … trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sau khi được tư vấn đến khám tại các cơ sở y tế, Trung tâm hỗ trợ miễn phí các dịch vụ: trị liệu tâm lý, can thiệp điều chỉnh hành vi, cùng phụ huynh xây dựng kế hoạch hỗ trợ và chăm sóc trẻ tại gia đình.

4. Các dịch vụ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố: Trong khuôn khổ khung dự án thỏa thuận với Tổ chức Holt trong 3 năm (2013-2015) đã được UBND thành phố phê duyệt, Trung tâm triển khai các chương trình:

@ Chương trình phục hồi, bảo tồn gia đình : cho những gia đình có trẻ em dưới 16 đang gặp khủng hoảng về vật chất và tình thần, dẫn đến trẻ có nguy cơ mất nguồn nuôi dưỡng. Trung tâm thực hiện các hoạt động tham vấn tâm lý, hỗ trợ gia đình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế; kết nối nguồn lực dự án hỗ trợ dinh dưỡng, học phí cho trẻ …

@ Chương trình gửi trẻ mầm non : nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho những gia đình có trẻ dưới 6 tuổi đang gặp khó khăn về mặt kinh tế, có thể đưa trẻ đến trường; hỗ trợ dinh dưỡng, học phí và trợ giúp gia đình xây dựng kế hoạch phát triển sinh kế để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

@ Chương trình chăm sóc tạm thời trong môi trường gia đình thay thế (Foster care): áp dụng cho những gia đình có trẻ dưới 10 tuổi đang gặp khủng hoảng, cần tìm gia đình khác, không phải là người trong họ hàng, chăm sóc trẻ trong thời gian ngắn từ 6 tháng đến 01 năm để có khả năng phục hồi và đoàn tụ. Những gia đình tham gia chương trình này được đánh giá cụ thể về các điều kiện liên quan, được hỗ trợ kinh phí để chăm sóc trẻ và được tập huấn, trang bị những kỹ năng, kiến thức để có thể bảo vệ an toàn tính mạng và tạo điều kiện cho trẻ phát triển lành mạnh trong môi trường gia đình.

Tất cả những chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt này đều thực hiện với sự tham gia của mạng lưới cán bộ xã hội tại cộng đồng và chính quyền địa phương. Thời gian can thiệp và hỗ trợ từ 6 tháng đến 01 năm, với mức kinh phí hỗ trợ bình quân cho mỗi trường hợp khoản 5 triệu đồng. Riêng chương trình chăm sóc thay thế, kinh phí cho mỗi gia đình tham gia lên đến hơn 10 triệu đồng trong thời gian 6 tháng.

5. Các dịch vụ tư vấn, kết nối, huy động nguồn lực trợ giúp người khuyết tật: Thông qua đường dây điện thoại nóng và trực tiếp tại Trung tâm, tất cả NKT có nhu cầu, đều được cán bộ chuyên viên tư vấn của Trung tâm tư vấn, cung cấp những thông tin liên quan đến chính sách, chương trình trợ giúp NKT, thông tin về mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho NKT trên các lĩnh vực học nghề, PHCN, cung cấp dụng cụ trợ giúp, giáo dục chuyên biệt và hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Bên cạnh đó, Trung tâm có thể tư vấn định hướng học nghề tìm việc làm phù hợp với khả năng của NKT tại Trung tâm và các phiên giao dịch chợ việc làm hòa nhập cho NKT của thành phố.

Trong khuôn khổ dự án tích hợp toàn diện cho người NKT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do tổ chức USAID tài trợ, Trung tâm thực hiện vai trò hỗ trợ kỹ thuật quản lý trường hợp cho mạng lưới tổ liên ngành thực hiện dự án tại cộng đồng. Đồng thời, Trung tâm trở thành một địa điểm sinh hoạt định kỳ hàng tuần của Câu lạc bộ Người Điếc, hỗ trợ các buổi sinh hoạt khác của Hội người khuyết tật thành phố và đặc biệt kết nối và tạo điều kiện cho nhóm thanh niên khiếm thính học nghề vẽ tranh để có cơ hội giao lưu và tạo thu nhập cho bản thân…

Lịch hoạt động

NgàyHoạt động 
2019-11-11LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11-17.11.2019Chi tiết
2019-11-04LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04-10.11.2019Chi tiết
2019-10-28LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28/10-03/11/2019Chi tiết
2018-03-01Kế hoạch tuầnChi tiết
2017-04-01KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂMChi tiết

Thống kê

  • Visitor: 89417
  • Online: 3
Back to Top